Wsparcie techniczne

Zorganizować wsparcie techniczne w formie pierwszej i drugiej linii wsparcia dla Twoich rozwiązań w wielu językach, w systemie 24/7 z pełnym zaangażowaniem i w dowolnym miejscu w Europie.